torsdag 27 juni 2013

Figge, Wich hounds Figaro, fick sitt första reserv-cert i Avesta 15 juni 2013. Blev även pappa till sex stycken söta valpar 19  juni 2013./Figge, Wich hounds Figaro, got his first reserve CC in Avesta, 15 June 2013. Was also the father of six cute puppies June 19, 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar